klantenplatform | Werkwijze Klantenplatform

Het Klantenplatform heeft een vaste cyclus van vergaderen, zowel intern als met Trudo.
Deze zijn vastgesteld in de prestatieafspraken, waarover meer elders op de site.

Wij vergaderen in basis 4x per jaar als Klantenplatform met Trudo en 6x intern, waarbij we al rekening houden met nog minimaal 2 extra interne vergaderingen gezien onze ontwikkelwens.

De extra vergaderingen zijn er op gericht om het Klantenplatform verder te ontwikkelen in de vertegenwoordiging van de achterban. Vormen van inhoudelijk deskundige werkgroepen, een werkgroep gericht op achterbancontact etc. 

Indien gewenst kan het Klantenplatform vaker vergaderen op vraag van de leden of het bestuur. Hoe dit gaat is vastgelegd in de statuten. 

Tijdens onze interne vergadering, als voorbereiding op de vergadering met het bestuur van Trudo, zijn de door ons afgevaardigde leden naar de Raad van Commissarissen (RvC) aanwezig om te weten wat de visie is van het Klantenplatform. 
Dit zodat ze die mening in kunnen brengen in de vergadering van de RvC.

Werkwijze Klantenplatform