Bewonersorganisaties

Het oprichten van een Bewonersorganisatie

Stappenplan oprichten van een bewonersorganisatie

Stap 1: initiatiefgroep

Bewoners worden om allerlei redenen actief voor en in hun buurt of complex.
Zodra bewoners gaan samenwerken om iets rond het wonen te organiseren kan je spreken van een bewonersorganisatie. Het is dan verstandig om afspraken te maken over wat men wil bereiken, hoe dit kan worden aangepakt en op welke wijze men wil samenwerken.
Vaak is de aanleiding om actief te worden omdat de leefbaarheid in het geding komt.
In gesprek gaan met de verhuurder/eigenaar kan een eerste stap zijn om ervoor te zorgen dat het leefklimaat wordt verbeterd. Als u als huurder woont in een complex waar een Vereniging van Eigenaars actief is mag u ook meepraten in de vergadering om zaken die u aangaan. Dit kan doordat we een bewonersorganisatie inspraak kunnen geven in de Vereniging van Eigenaars.
Het hoofddoel van de Vereniging van Eigenaars (VvE) is de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. De VvE is verantwoordelijk voor en heeft zeggenschap over de (gemeenschappelijke delen van) het gebouw en de grond die bij het gebouw hoort. Het beheer komt in hoofdzaak neer op het beslissen over onderhoud, de servicekosten en nutsvoorzieningen en gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten.
De overlegwet geeft aan op welke manier er met huurders organisaties moet worden overlegd, het toekennen van een formele positie en de financiële ondersteuning.

foto15  foto3

De belangrijkste zaken om afspraken over te maken zijn:

Wat wil men bereiken. Dat kan heel concreet zijn bijvoorbeeld het oplossen van een verkeersonveilige situatie, of algemener zoals het behartigen van de belangen van de bewoners in een buurt of complex. 

Voor welk bewoners gaat men zich inzetten en uit wie bestaat de achterban.
Dit kunnen zowel huurders als kopers zijn.
De middelen die ingezet worden om het doel te bereiken.
Met welke partijen gaat overleg plaatsvinden, sociale activiteiten, financiën.

Bij het Klantenplatform kan er een vergoeding aangevraagd worden om de kosten te vergoeden die gemaakt moeten worden ten behoeve van het overleg en de oprichting van de vertegenwoordiging van de achterban.
Dit is natuurlijk aan regels gebonden, maar de penningmeester geeft je daar graag meer informatie over.( via contactformulier, of mailadres via de site)

Hoe informeert men de achterban, hoe wordt deze betrokken bij het formuleren van in te nemen standpunten of opzetten van activiteiten. 

Algemene communicatie. Welke naam wordt gekozen en hoe maakt de organisatie zich bekend aan derden (verhuurder, politie, gemeente). 

De interne werkwijze. Hoe overleg je intern, wie doet wat.

Stichting of vereniging?

Als je een op te richten bewonersorganisatie formeler zou willen maken, dan zijn er diverse mogelijkheden.
Inschrijving bij de Kamer van Koophandel is dan de 1e stap.

De vereniging
Een vereniging is een samenwerkingsvorm tussen 2 of meer personen (leden) met een gemeenschappelijk doel. De hoogste macht in een vereniging ligt bij de Algemene Ledenvergadering, waar alle leden in principe 1 stem hebben. De ledenvergadering benoemt het bestuur (dat de leiding heeft over de dagelijkse gang van zaken) meestal uit haar midden. Alle verenigingen hebben rechtspersoonlijkheid. Er zijn 2 soorten verenigingen:

• Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid.
Deze verenigingen zijn opgericht bij notariële akte, waarin de statuten zijn opgenomen. Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid moet ingeschreven staan in het Handelsregister. Zolang dit niet gebeurt, is iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk.

• Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid.
Dit zijn verenigingen waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte. Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid mag, maar hoeft niet te worden ingeschreven in het Handelsregister.

• De stichting
Een stichting wordt opgericht om met behulp van een vermogen een bepaald doel te realiseren. Het doel staat beschreven in de statuten. Een stichting kan een onderneming hebben en winst maken. De winst moet ten goede komen aan een ideëel of sociaal doel. Een stichting heeft geen leden.

Kortom, welke vorm er gekozen wordt is natuurlijk helemaal afhankelijk welk doel men voor ogen heeft en of je alles notarieel vast wil laten leggen.

foto18 foto19  

Stap 2: steun van de achterban

Maak een brief voor de bewoners, het volgende dient erin te staan: 

  • dat je/jullie een bewonersorganisatie willen oprichten 
  • wat je doelstelling is 
  • de wijze waarop je de bewoners vraagt of zij een bewonersorganisatie van belang vinden. Dit kan door een handtekeningenlijst, vragenlijst en/of een algemene bewonersvergadering. 
  • Naam, adres, telefoonnummer van de initiatiefnemer(s), mogelijkheid dat anderen zich nog aanmelden. 

Stap 3: Informeren van de bewoners. 

Laat de buurtbewoners via een brief/uitnodiging voor de bewonersvergadering weten dat de bewonersorganisatie zich al dat niet gaat oprichten en vermeld daarin welke bewoners de organisatie gaan ondersteunen.
Nodig ze uit voor een startbijeenkomst en zorg dat u kunt aantonen dat u draagvlak heeft van uw achterban middels een verslag en handtekeningen van uw toekomstige achterban. 

Stap 4: Informeren van de corporatie. 

Maak je bekend bij de corporatie en het Klantenplatform en overhandig ook de handtekeningenlijst/verslag met de lijst van handtekeningen van de aanwezigen. 

Stap 5: Aanmelden bij het Klantenplatform. 

Deze uitwerking is een volgende stap van het Klantenplatform.
Belangrijk voor ons is een evenredige verdeling en vertegenwoordiging door kopers en huurders over de verschillende wijken en buurten in het werkgebied van Trudo.
De criteria hiervoor inclusief bijbehorende reglementen worden zo snel mogelijk ontwikkeld.
U kunt hier binnenkort meer over lezen in de komende nieuwsbrieven en thema's op een ander deel van onze website. 

Aanmelden is verder van belang voor het kunnen aanvragen van een budget voor uw bewonersvertegenwoordiging.
Hiervoor kun je het registratieformulier invullen. Heb je hierna nog vragen over het oprichten of aanmelden dan kun je mailen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Naturlijk kun je je ook persoonlijk aanmelden als er geen bewonersorganisatie aanwezig is. Na het aanmelden wordt je op de hoogte gehouden. Gebruik hiervoor het aanmeldformulier.

   
Copyright © 2021 Stichting Klantenplatform. All Rights Reserved.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.