Huurconvenant 2018-2022

Huurconvenant 2018-2022

Sint Trudo en Klantenplatform ondertekenen Huurconvenant 2018-2022

Foto vlnr: Christ van de Donk, Edwin Jansen (Sint Trudo), Marcel van Loon, Hans van den Elzen, Ria Muller, Jos Goijaerts (Sint Trudo),

Jack Hock (Sint Trudo), Jos van Wagenberg (Sint Trudo)

Het gaat weer beter met Nederland, lezen we overal. “Dat is mooi,” beaamt Sint Trudo-directeur Jack Hock. “Maar we lezen óók dat grote groepen mensen daar maar verdomd weinig van merken. Daarom blijft onze corporatie zich focussen op betaalbaarheid van wonen en het omlaag dringen van de maandlasten van onze klanten.” Om huurders daarover zoveel mogelijk zekerheid te geven, heeft Sint Trudo op verzoek van haar Klantenplatform opnieuw een Huurconvenant opgesteld. 

Het Huurconvenant 2018-2022 is een van de manieren waarop Sint Trudo haar huurders zoveel mogelijk zekerheid over hun maandlasten wil geven. Jack Hock: “Eerder hebben we al de vastgoedgebonden servicekosten voor huurders van onze eengezinswoningen afgeschaft. De kosten voor het glasfonds, het rioolfonds en het CV-onderhoud. Ook huurders van appartementen hebben we het voorstel gedaan om die servicekosten te schrappen. We zijn druk bezig onze woningen te verduurzamen, om de energiekosten van bewoners terug te dringen. Alles om ervoor te zorgen dat de maandlasten van onze huurders zo laag mogelijk zijn en dat ze daar op kunnen blijven rekenen.” “Betaalbaarheid en zekerheid, daar gaat het om” Sint Trudo en Klantenplatform ondertekenen Huurconvenant 2018-2022 Het gaat weer beter met Nederland, lezen we overal. “Dat is mooi,” beaamt Sint Trudo-directeur Jack Hock. “Maar we lezen óók dat grote groepen mensen daar maar verdomd weinig van merken. Daarom blijft onze corporatie zich focussen op betaalbaarheid van wonen en het omlaag dringen van de maandlasten van onze klanten.” Om huurders daarover zoveel mogelijk zekerheid te geven, heeft Sint Trudo op verzoek van haar Klantenplatform opnieuw een Huurconvenant opgesteld.

Inflatievolgend voor vrijwel Klanten vragen om zekerheid
In het Huurconvenant zijn duidelijke afspraken vastgelegd over de jaarlijkse huurverhoging. Marcel van Loon, voorzitter van het Klantenplatform: “In 2012 kwamen we al tot een tienjarig convenant. Toen al werd voor een periode van tien jaar afgesproken dat de jaarlijkse huurverhoging bij Trudo niet meer zou bedragen dan de inflatie. Dat wil zeggen ‘gemiddeld’; voor de een wat meer, voor de ander wat minder. Iedereen was dik tevreden met dat convenant, maar op een gegeven moment was het door veranderde regelgeving niet langer mogelijk om de afspraken gestand te doen. Maar Sint Trudo heeft wel steeds kunnen vasthouden aan haar intentie om niet boven het inflatiepercentage uit te komen. Nu de corporatie in haar beleid betaalbaarheid en zekerheid de allerhoogste prioriteit geeft, hebben wij als Klantenplatform gevraagd of het niet opnieuw mogelijk is tot een Huurconvenant te komen. Nu voor een periode van vijf jaar.”

Inflatievolgend voor vrijwel alle huurders
Zoals in alle voorbije jaren spreekt Sint Trudo opnieuw een ‘inflatievolgend huurbeleid’ af. Nu niet gemiddeld, maar geldend voor alle huurders van een sociale huurwoning (huurprijs tot € 710,-). Daarvoor geldt wel een aantal voorwaarden. Zo moet de huur betaald worden via automatische incasso, want dat scheelt de corporatie een heleboel administratief werk en dus geld. Verder dient de huur keurig op tijd te worden betaald en moeten huurders zelf hun administratieve gegevens controleren. Voldoet een huurder aan deze voorwaarden, dan krijgt hij of zij een bonus in de vorm van een ‘efficiencykorting’. Die is maximaal gelijk aan het verschil tussen inflatie en het wettelijk toegestane bedrag aan individuele huurverhoging.

Optimaal profiteren van huurtoeslag

Een andere afspraak in het Huurconvenant is dat aan het einde van de periode (dus in 2022) 90% van de woningen een huurprijs heeft die lager of gelijk is aan de ‘eerste aftoppingsgrens’. Die grens ligt op dit moment op € 592,55. “Wie voor huurtoeslag in aanmerking komt, maar een woning met een huurprijs bóven die grens huurt, krijgt geen subsidie over het bedrag daarboven,” legt Marcel van Loon uit. “Met andere woorden: elke euro bóven de aftoppingsgrens betaal je als huurder zelf. Vandaar Sint Trudo’s toezegging dat zij 90% van haar bezit onder die aftoppingsgrens zal brengen. Want dan profiteren huurders optimaal van het huurtoeslagsysteem.” Gemeente en corporatie op één lijn Het Klantenplatform is dik tevreden met het nieuwe Huurconvenant. “Vanzelfsprekend,” vervolgt Marcel van Loon. “We hebben het immers samen geschreven. In het stedelijk overleg dat wij als Klantenplatforms van de Eindhovense corporaties voeren, gaat het vaak over de betaalbaarheid van huren. Dan blijkt telkens weer dat Trudo de zaken net even anders beziet. Geeft een collega-corporatie te kennen dat zij de parkeerkosten omlaag wil brengen, dan heeft Sint Trudo die inmiddels al afgeschaft. Dankzij creativiteit, voortvarendheid en een blijvende focus op betaalbaarheid heeft Trudo al jaren de laagste huren van Eindhoven.” “Jawel, maar je merkt dat ook de andere corporaties beginnen in te zetten op betaalbaarheid,” besluit Jack Hock. “In onze stad ligt de jaarlijkse huurverhoging beduidend lager dan in veel andere grote steden. Ik wil graag denken dat wij daar een inspirerende bijdrage aan hebben geleverd. Maar eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat de credits ook toegaan naar de wethouder, die vanaf het begin van zijn ambtsperiode heeft ingezet op beperking van de jaarlijkse huurverhoging. Wat dat betreft liggen we op één lijn.” 

   
Copyright © 2021 Stichting Klantenplatform. All Rights Reserved.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.