... Huurverhoging 2013

Huurverhoging 2013

Trudo verhoogt huurprijs met niet meer dan 2,5%

De corporaties krijgen als gevolg van het regeringsbeleid van het kabinet Rutte 2 vanaf 2013 te maken met een verhuurdersheffing. Dit gaat Trudo, net als andere corporaties, miljoenen euro’s per jaar kosten. Om dit gedeeltelijk te kunnen compenseren, hebben corporaties vanaf 2013 de mogelijkheid om de huren van hun woningen fors te verhogen, namelijk met 4,0% voor mensen met een inkomen tot € 33.614, met 4,5% voor mensen met een inkomen tussen € 33.614 en € 43.000 en zelfs met 6,5% voor mensen met een inkomen boven € 43.000.

Trudo maakt geen gebruik van deze mogelijkheid. Trudo wil zijn huurwoningen betaalbaar houden. Trudo heeft gemiddeld de laagste huren van Eindhoven en dat wil dat zo houden. Zeker in een periode waarin mensen met een bescheiden inkomen geconfronteerd worden met een inkomensachteruitgang of lastenverzwaring.

Daarom verhoogt Trudo de huren van haar woningen in 2013 met niet meer dan inflatie: 2,5%. Voor een beperkt aantal huurders ligt dit percentage lager. Voor huurders met een huurgarantcontract wordt de huur, zoals contractueel vastgelegd, met 2% verhoogd. De huren van woningen in complexen waar sloop is aangezegd en van woningen die in 2013 zijn opgeleverd, zullen in 2013 niet worden verhoogd.  

bron: www.trudo.nl

   
Copyright © 2020 Stichting Klantenplatform. Alle rechten voorbehouden.