Acties tegen woonbeleid Regeerakkoord

Acties tegen woonbeleid Regeerakkoord

Beste Vereniging Klantenplatform Trudo,

Samen met ruim 60.000 anderen hebt u de Petitie Huuralarm ondertekend. Hartelijk bedankt voor uw steun. De petitie is op 5 maart aangeboden aan de leden van de Eerste Kamer, die zitting hebben in de commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin (BZK/AZ).

In totaal zijn er 61.759 ondertekeningen aangeboden. Het grootste deel kwam binnen via huuralarm.petities.nl, maar ook op papier zijn veel handtekeningen verzameld. Behalve de lijst ondertekenaars is op 5 maart een gezamenlijke verklaring overhandigd waarin maatschappelijke organisaties zich uitspreken tegen de kabinetsplannen. Een videoverslag van de aanbieding vindt u op www.actiehuuralarm.nl/film

De Eerste Kamer heeft op 12 maart ingestemd met 1 van de 3 kabinetsplannen waar de petitie zich tegen richtte: een jaarlijkse huurverhoging die afhankelijk van het inkomen sterk kan oplopen.

De huurverhoging pakt minder hoog uit dan het kabinet aanvankelijk wilde, maar is voor de Woonbond nog steeds onaanvaardbaar. Vandaar dat wij onze achterban van lokale huurdersorganisaties nu oproepen om gebruik te maken van het wettelijke adviesrecht dat zij hebben. Zij kunnen op die manier verhuurders het vuur aan de schenen leggen als die hoge huurverhogingen willen opleggen.

Individuele huurders wijzen we er op dat bezwaar maken al snel loont. Dat er veel fouten gemaakt zullen worden bij het aanzeggen van de huurverhoging 2013 is zeker. Alleen al vanwege de onzorgvuldige wijze waarop de huurverhogingsvoorstellen zijn behandeld door Tweede en Eerste Kamer.

Als uw verhuurder een inkomensafhankelijke huurverhoging voorstelt, doet hij dat op grond van gegevens van de Belastingdienst. Dat is ons inziens een schending van uw privacy. U kunt bij het College Bescherming Privacy 'een signaal' afgeven via www.mijnprivacy.nl. Naar aanleiding daarvan kan het CBP besluiten een onderzoek in te stellen. Daarnaast kunnen signalen aanleiding zijn om de informatie op Mijnprivacy.nl aan te vullen of aan te passen.

De petitie richtte zich ook tegen de verhuurdersheffing die het verhuurders onmogelijk maakt nog te investeren in nieuwbouw en renovatie van woningen en tegen afschaffen van het puntenstelsel. Wat dat betreft kunnen wij u als succesje melden dat afschaffen van het puntenstelsel van de baan is. Over de verhuurdersheffing zijn nog geen definitieve politieke besluiten genomen, maar de hoogte van die heffing is al wel iets teruggebracht.

Wilt u op de hoogte blijven van verdere voortgang van onze acties of zoekt u informatie over de Woonbond? Ga dan naar www.actiehuuralarm.nl of www.woonbond.nl

Met vriendelijke groet,

namens de Nederlandse Woonbond,

Ronald Paping,

Directeur


HUURALARM

PvdA en VVD willen miljarden bezuinigen om het Nederlandse begrotingstekort binnen de Europese norm van 3% te houden. Totaal maar liefst 16 miljard euro in de komende kabinetsperiode, boven de miljardenbezuiniging waartoe Rutte 1 al had besloten.

Huurders kunnen de borst nat maken, want de huursector moet het zwaar ontgelden. De Woonbond heeft grote bezwaren tegen de voorstellen en gaat volop actie voeren.

Kern van het akkoord is dat er met ingang van 2013 een verhuurderheffing wordt ingevoerd die oploopt tot een bedrag van € 2 miljard in 2017. Een belasting van € 2 miljard betekent dat er voor iedere huurwoning jaarlijks € 900 aan de belastingdienst moet worden afgedragen. Huurders worden met enorme huurverhogingen geconfronteerd. Corporaties houden onvoldoende geld over om te investeren in nieuwbouw, renovatie en energiebesparende maatregelen.

De Woonbond doet een klemmend beroep op de politiek om niet akkoord te gaan met € 2 miljard aan verhuurderheffing. De huurverhogingen en investeringsstops die daar het onvermijdelijke gevolg van zijn moeten worden voorkomen. Teken de petitie De Woonbond is een online petitie gestart tegen de huurmaatregelen in het regeerakkoord. Met de petitie roepen we politiek Den Haag op om huren betaalbaar te houden en de woningmarkt uit het slop te trekken. Teken de petitie op www.huuralarm.petities.nl

Voor nieuws en veel gestelde vragen over het regeerakkoord kun je terecht op de site van de woonbond: http://www.woonbond.nl/pages/acties/regeerakkoord/regeerakkoordrutte2  

   
Copyright © 2021 Stichting Klantenplatform. All Rights Reserved.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.