... Prestatieafspraken

Prestatieafspraken

Prestatieafspraken tussen bestuurder en Klantenplatform van Sint Trudo.
Sint Trudo heeft 4 keer per jaar een vergadering met het Klantenplatform. Per vergadering komen verschillende onderwerpen aan bod.

Onderwerpen die elk jaar aan bod moeten komen zijn:

  • Jaarrekening en accountantsverklaring 
  • Begroting en beleidskeuzes 
  • Sint Trudo Volkshuisvestingsverslag 
  • Kwartaalrapportages 
  • Jaarverslag Sint Trudo 
  • Maatschappelijk ondernemen 
  • Prestatieafspraken: 
  • Bestuur - RvC 
  • Sint Trudo - gemeente 
  • Sint Trudo - Klantenplatform
  • Huurprijsbeleid (convenant) 
  • Opschoonbudget, buurtconciërges, reglement, beheer en evaluatie 
  • Integrale Wijk Vernieuwing, stand van zaken 
  • Ontwikkeling Klantenplatform Sint Trudo 
  • Jaarverslag Klantenplatform Sint Trudo
  • Begroting en budget Klantenplatform Sint Trudo
  • Kansrijk huren 
  • Voortgang VvE's en inspraak huurders 
  • Stoplichtoverzicht mbt prestatieafspraken met de bewonerscomité's

   
Copyright © 2019 Stichting Klantenplatform. All Rights Reserved.